Protestantse Gemeente Giethoorn

Kerkdiensten

Preekrooster

3 juli Ds. A van Waard-Pieterse (voorbereid door de “bijzondere diensten commissie”, tevens koffiedrinken)
10 juli      Ds. A. van Waard-Pieterse
17 juli      Ds. W.L. de Jong, Rinsumageest
24 juli       De heer J. Smit, Belt-Schutsloot
31 juli Mevr. B. Groen-Mol, Giethoorn
7 aug De heer J. Smit, Belt-Schutsloot
14 aug De heer Bochanen
21 aug Ds. B Metselaar, Beilen
28 aug Tentdienst samen met de Doopsgezinde Gemeente

De diensten worden in de kerk, Beulakerweg 80 gehouden en beginnen het gehele jaar om 10.00 uur. Ook kunt u de diensten online bekijken. Als u abonneert op ons kanaal, dan krijgt u bericht wanneer de diensten op youtube staan.

De livestream komt zondags om 9:55 uur automatisch online. Als u klikt op: Kerkdienst op internet
dan komt hij vanzelf tevoorschijn.
Mocht het streamen van de diensten niet meteen lukken, het blijf apparatuur, dan kunt u de diensten in de loop van de dag bekijken. Als er diensten ingekort zijn door YouTube vanwege het auteursrecht, zijn deze wel compleet op te vragen tot 4 weken terug.

                      
terug

Tentdienst 28 augustus 10.30 uur
Deze bijzondere dienst wordt gehouden in de feesttent op de grote parkeerplaats achter de plaatselijke supermarkt in Giethoorn. Voorganger in deze dienst is ds. Klaas van de Kamp uit Kampen en wordt geheel in de streektaal (Gieters) gehouden. Muzikale begeleiding wordt o.a. verleend door plaatselijke zangers uit Giethoorn e.o..
Het thema van de dienst is: Ie mun fissn aj wat fangen wölln.
U bent van harte welkom!
Zet de datum alvast in uw agenda en volg verdere publicaties in de diverse streek- en huis aan huis bladen.
De tentdienst commissie.

 
Open Monumentendag zaterdag 10 september
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Open Monumenten Dag op 10 september as.
De kerk staat dan open voor iedereen die een kijkje wil nemen. Om de dag meer invulling te geven is ons voornemen om bij het Centrum een aantal activiteiten te organiseren waardoor het nog aantrekkelijker wordt om de kerk te gaan bekijken. Denk bijvoorbeeld aan een markt waar van alles te koop is, zoals boeken, kunst en porselein maar waar ook leuke activiteiten voor o.a. de kinderen te doen zijn. De opbrengst is voor de nieuwe beeld & geluidsinstallatie.

 
Online kerkdiensten

De livestream van de kerkdiensten komt automatisch online.
Als u op onderstaande link klikt kunt u zien wat u doen moet om deze dienst live te volgen.


livestream