PKN
Protestantse Gemeente Giethoorn
 
Activiteiten Activiteiten
Hieronder alle activiteiten van de gemeente op alfabetische volgorde:

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert al sinds jaar en dag door het jaar heen activiteiten voor de gemeente. Met het geld dat met deze activiteiten opgehaald wordt kan onze gemeente weer leuke dingen doen. Zo is in het verleden al  met het geld dat we met elkaar opgehaald hebben een bijdrage geleverd aan de beamer in de kerk en zijn er mooie nieuwe gordijnen in de kerk opgehangen.
Het afgelopen seizoen hebben we een leuke stamppottenavond met bingo gehad, en ook de snertactie was weer een groot succes. Wij, als commissie, hebben het weer als heel positief ervaren, en het is mooi om te zien dat onze gemeenteleden erg betrokken zijn en zich in grote getale hebben aangemeld als deelnemer of vrijwilliger. Ook voor het komende seizoen staan er weer verschillende dingen op het programma waarbij we naast gezellig samenzijn ook proberen geld op te halen voor een goed doel binnen onze gemeente. 

Voor informatie: Minie Miggels tel. 361893.

Beheer Protestants Centrum

Pal naast de kerk staat het multifunctioneel gebouw van de kerk, Beulakerweg 78a. Allerlei activiteiten vinden hier plaats. Een keer per maand is er na de kerkdienst koffiedrinken.
Thijs en Minie Miggels zijn altijd druk in de weer om ons Centrum te onderhouden. De zalen in het Centrum worden ook verhuurd.
Wilt u gebruik maken van het centrum, dan even bellen: tel. 361893.


Bijbelkring

Van oktober tot en met april kunt u deelnemen aan de bijbelgespreksgroep. Samen lezen we een gedeelte uit de bijbel en praten daar met elkaar over. Eigen ervaringen, maar ook vragen en onduidelijkheden komen aan de orde. Aan de hand van commentaren, exegese en allerhande literatuur verdiepen wij ons in de tekst. Vorig seizoen hebben we het over ‘Judas” gehad. Dit jaar willen wij diverse profetenboeken lezen en de bijbeltekst voor de eerstvolgende eredienst bekijken. Een ieder die geïnteresseerd is kan meedoen.
De gespreksleiding is in handen van ds. Astrid van Waard.
Data: 17 oktober, 14 november, 12 december, 23 januari, 27 februari, 26 maart, 16 april.
Tijd: 14.00-16.00 uur.

Bijzondere diensten commissie

Elk jaar verzorgen we diensten die wat afwijken van de normale zondagsdiensten. Vaak wordt er een band uitgenodigd en/of een spreker die de dienst leidt. Na afloop van de dienst is er tijd voor een gesprek bij een kopje koffie in het Centrum.

Bloemengroet

Elk jaar voor Pasen gaan we met veel vrijwilligers op pad om bij alle mensen van 80 jaar en ouder een bloemetje te brengen. Dit doen we samen met de Doopsgezinde Gemeente. Het wordt zeer op prijs gesteld door de bewoners. We zijn erg blij met de giften die we krijgen voor de beide kerken, dit drukt de kosten. Wederom onze hartelijke dank hiervoor.

Catechesatie

Indien er voldoende geïnteresseerden zijn, zullen we vanaf oktober ook weer catechisatie aanbieden. We willen bijvoorbeeld nog een keer een paaskaars maken en ook gaan we ons voorbereiden op de kerstwijding op de avond v.d. 4de advent.
Ook willen we iedereen die het eens is met het feit dat zij/hij gedoopt is, oproepen om belijdenis te doen. Ook als je/u nog niet gedoopt bent, maar het wel wil, ben je welkom om aan belijdeniscatechisatie mee te doen. Het is altijd een vreugde als mensen laten blijken dat zij als volwassen gelovigen in de kerk willen staan en mede verantwoordelijkheid voor de kerk willen dragen.


Gezamenlijke diensten met Doopsgezinden

Er worden elk jaar 3 diensten gezamenlijk voorbereid, voorheen waren dat er twee. In het voorjaar wordt de eerste dienst gehouden in de Vermaning, de tweede dienst wordt gehouden op een tot nu toe onbekende plek/ruimte, en de laatste dienst in de Protestantse kerk. De predikanten van beide kerken gaan om de beurten voor.

Feest van de Geest

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zullen (om de twee jaar) deel-nemende kerken in de regio open zijn voor het publiek om de nieuw gemaakte- en op het Pinksterthema geïnspireerde kunst te laten zien. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar hedend-aagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning.
In 2006 hebben we voor het eerst meegedaan, en dat was een groot succes. Vele bezoekers konden we ontvangen in onze kerk. De gordijnen die in de kerk hangen zijn gemaakt door Marijke Traast. Zij werd geïnspireerd door het bijbelverhaal: De Toren van Babel.
In 2008 hebben we voor de tweede keer meegedaan. De kunstenaar die toen aan onze kerk is gekoppeld was, was Elja van der Graaf, gespecialiseerd in schilderijen mediterrane stads- en landschappen.
In 2010, 2012, 2014 en 2018 hebben wij ook hieraan meegedaan. Foto's zijn te bekijken in het fotoalbum.


Kerk als Herberg

  

 

De tweede donderdag van de maanden oktober tot en met april wordt er door 7 vrijwilligers een warme maaltijd bereid voor mensen in Giethoorn die altijd alleen aan tafel zitten. Het gaat niet alleen om ouderen, er zijn ook jongeren die alleengaand zijn. Zo creëren wij een bont gezelschap dat het elke keer weer geweldig gezellig vind. Samen eten, eerst wat drinken, een praatje maken en na de maaltijd nog een kopje koffie. Het geeft voldoening om dit zo samen te doen.
Wij doen dit sinds oktober 2003. 
Mocht vervoer een probleem zijn, dan wordt u zelfs opgehaald. 

 

 

Kinderoppasdienst

Tijdens de kerkdienst kunt u gebruik maken van de oppasdienst vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst. Er is speelgoed aanwezig. We zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen, eens in de 6 weken.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de scriba.


“Klimop”

Op dit moment tellen we 21 leden. Enthousiaste leden, die zo enigszins mogelijk de bijeenkomsten bijwonen.
We komen bijeen van september tot en met april op de derde woensdag van de maand. Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Plaats: Protestants Centrum.  
De data voor het komende seizoen zijn:
18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari,
19 februari, 18 maart en 15 april.
We hebben een gevarieerd programma kunnen maken, elke maand iets nieuws na de gewone huishoudelijke zaken.
We merken wel dat alles wat duurder wordt, zodat we de contributie, die al jaar en dag € 15,- per jaar was, moeten verhogen naar € 20,-.
We nemen aan dat dat voor niemand bezwaarlijk zal zijn.
 
We beginnen 18 september met ons jaarlijkse uitje. 18 december is onze kerstavond.
De verdere avonden worden na de pauze verzorgd door diverse mensen van buitenaf, o.a. een fotograaf, ombudsvrouw, goudsmid  etc.
We hopen weer op een goed seizoen en gezondheid voor onze leden, die geen van allen 20 meer zijn, maar toch de winterse omstandigheden trotseren om er bij te willen zijn. 
Voor informatie: Marian Cuppen.


PVD

Ik wens je tijd
om jezelf te vinden
Elke dag, elk uur
als geluk te ervaren

In 1981 richtte een groep vrijwilligers de plaatselijke HVD (tegenwoordig de PVD) op. Op dit moment bezoeken de vrijwilligers o.a. mensen die boven de 80 jaar zijn, doopouders, jarigen, nieuwkomers. Verder zijn er nog personen actief die andere hand- en spandiensten verrichten. 
Van belang is dat we met elkaar problemen signaleren en daarop inspelen door hulp te bieden. De overheid gaat er steeds meer vanuit dat de zorg die mensen nodig hebben eerst en vooral uit directe omgeving komt: familieleden, buren en andere vrijwilligers. Niet iedereen heeft een sterk sociaal netwerk en dan kan de vraag ook bij de plaatselijke kerk binnen komen. Als groep komen we 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering, waarvan 1 keer een jaarvergadering is met een bestuursverkiezing.
Voor informatie: Gerda Hensbergen, voorzitter, tel. 362275, Janny Bakker, penningmeester, tel. 361577,
Rola Besselse, secretaris, tel. 344266.

Schrijfavonden Amnesty

Elke derde donderdag van de maand worden er vanaf 20.00 uur in het Centrum brieven geschreven aan gevangenen. U bent van harte welkom. Er liggen voorbeeldbrieven klaar en er is koffie en thee. De onkosten worden gedeeld door de beide Gieterse kerken.
Donderdagavond 16 januari starten we weer met de schrijfavonden.  Deze keer gaan de brieven naar Syrië, Congo en Mexico. Sinds het uitbreken van de opstanden in Syrië in maart 2011 zijn meer dan twee miljoen mensen het land uit gevlucht. Veel gevluchte vrouwen zijn bedreigd met verkrachting of zijn daadwerkelijk slachtoffer van seksueel geweld geworden. Helaas zijn ze ook in de vluchtelingen-kampen in de omliggende buurlanden niet veilig. Wij vragen de autoriteiten van Jordanië in een brief dit probleem, dat de meerderheid van de vrouwen in het kamp Za 'atri beïnvloedt, op korte termijn aan te pakken. In de Democratische Republiek Congo woedt al meer dan twintig jaar een gewapend conflict, vooral in de oostelijke provincies van het land. Vrouwelijke mensenrechtenverdedigers zijn hier extra de dupe van: niet alleen worden ze bedreigd vanwege hun werk en steun aan slacht-offers van mensenrechten-schendingen, ook worden ze als vrouw lastiggevallen en geïntimideerd. Vrouwelijke activisten spelen een belangrijke rol in Congo, vooral in de conflictgebieden waar veel vrouwen misbruikt worden. Zij moeten beschermd worden en meer steun krijgen bij hun belangrijke werk. Miriam Isaura López Vargas uit Mexico vecht jarenlang voor gerechtigheid, nadat ze in februari 2011 door twee mannen werd ontvoerd, verkracht en werd vervolgd voor drugsdelicten die ze niet heeft gepleegd. In een brief aan de federale procureur-generaal vragen we hem om een volledig, grondig en onpartijdig onderzoek te doen en berechting van de daders. We starten de avond om 20.00 uur in het Prot. Centrum aan de Beulakerweg. 
Meer info bij Petra van Wieringen, tel. 0521 851414.

Startzondagcommissie

Elk jaar organiseert deze groep op de 4e zondag van september een speciale start van het winterseizoen.
Na de dienst wordt een creatief- of inhoudelijk programma georganiseerd.

Tentdienst

Op de laatste zondag van augustus wordt, na de Gondelvaart van Giethoorn, de tentdienst gehouden. Deze tentdienst is een gezamenlijke activiteit van de Doopsgezinde- en de Protestantse kerk.
Het is begonnen in 2004 met ongeveer 100 belangstellenden en elk jaar groeit het aantal gestaag. Na afloop van de tentdienst wordt u door de beide kerken uitgenodigd voor een kopje koffie met wat lekkers.

Voedselbank

De snelstgroeiende onderneming van Nederland met zo’n 135 vestigingen en zo’n 6500 vrijwilligers viert haar 10 jarig bestaan. Er worden landelijk gezien per week voor zo’n 37.500 Nederlandse gezinnen uit bittere noodzaak voedselpakketten samengesteld. Tijdens dit jubileumjaar staan op lokaal, regionaal en landelijk niveau diverse debatten centraal om ondermeer oplossingen te zoeken voor de explosieve groei van zo’n 10% per maand die de Voedselbank anno 2012 kent. Het kan een ieder overkomen door werkeloosheid, gezondheidsproblemen, schulden of andere oorzaken. Armoede kan iedereen treffen: ouderen, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met kinderen. Het overkomt hoog opgeleiden net zo goed als kansarme mensen. Criteria voor toekenning voedselhulp: als het netto inkomen per maand na aftrek van lasten en schulden niet meer bedraagt dan: 180,00 euro voor eenpersoonshuishoudens, voor tweepersoonshuishoudens 180,00 + 60,00 euro; voor elk kind t/m 18 jaar: 50 euro.
In Steenwijkerland is de Voedselbank opgericht eind 2005 / begin 2006. Deze wordt gerund door zo’n 35 vrijwilligers. Er wordt gewerkt volgens rooster. Bij de kledingbank de “ winkel” zijn 7 personen actief. Ruim 150 huishoudens hebben onze hulp nodig. De voedseluitgifte in pakketten is om de 14 dagen en wel op vrijdagavond van 18.45 t/m 20.00 uur op het industrieterrein: Pluggematen 4 op Groot Verlaat. Voor huishoudens met kinderen is er elke week uitgifte. Door het groeiende aantal gezinnen is er ook meer behoefte aan voedsel en kleding. Een aantal keren per jaar houdt de Voedselbank een actie bij deelnemende supermarkten om de voedselvoorraad op peil te houden. Wij vragen dan aan de winkelende klanten of zij een artikel af willen staan uit een vooropgestelde lijst t.b.v. de Voedselbank. Ook worden er bij diverse kerken collectes gehouden voor de Voedselbank, waar weer voorraad van gekocht kan worden, wat ook mogelijk gemaakt wordt door de ontvangen giften. Het brood komt van diverse warme bakkers uit eigen omgeving en wordt wekelijks opgehaald. Groente en fruit komt in ons geval van groothandel Ter Wal uit Meppel. Eens per 14 dagen komt er een transport vanuit Rotterdam (centraal depot). Grote bedrijven, zoals Unilever brengen hier gratis hun overschot naar toe.
Bankrekening: Rabobank 1451.54.157 t.n.v. St. VoedselbankSteenwijkerland.
Ook u kunt ons helpen indien u (winter)kleding of schoenen over heeft, voor zowel kinderen als volwassenen, linnengoed, schoonmaakartikelen of andere artikelen waarvan u denkt dat we deze kunnen gebruiken. Heeft u een groententuin en weet u niet waar u met het overtollige heen moet: u kunt altijd bellen: 06-38437851.
In Giethoorn kunt u het afgeven bij (of even van te voren bellen): Gerri Harsevoort, tel. 361823 of Marjolein Petter, tel. 361718.

Z.W.O (ICCO en Kerk in Actie)

Dit staat voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingsamenwerking. De groep probeert deze thema's onder de aandacht te brengen.
De zendings- en hulpverleningsactiviteiten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn sinds 1994 samengebracht in één organisatie: Kerk in Actie. De projecten zijn verdeeld over vijf programma’s: Zending, Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel, FairClimate en Noodhulp. Het werk van Kerk in Actie wordt via collecten en giften volledig gedragen door de kerkelijke gemeentes. Sinds 2007 werkt Kerk in Actie nauw samen met ICCO, een protestants christelijke ontwikkelingsorganisatie die subsidie ontvangt van de Nederlandse overheid. Het programma Zending valt onder de verantwoordelijkheid van Kerk in Actie. Want hoewel ICCO zich verbonden weet met het protestantse gedachtegoed, kunnen overheidsgelden niet worden ingezet voor de verkondiging van het Evangelie. ICCO werkt samen met ondernemende mensen en bedrijven aan een beter bestaan en een stevige lokale economie in 44 landen. Ontwikkelingssamenwerking, maar net even anders. Zie www.icco.nl. Door onze gezamenlijke inzet kunnen we overal ter wereld ons inzetten voor jeugdwerk, missionaire activiteiten en kerkelijke partners ondersteunen in hun werk en hulp bieden waar nodig is. 
Wat kunnen wij met elkaar voor deze gemeente als ZWO onderdeel betekenen? Aan het begin van het kerkelijke jaar wordt een programma opgesteld. Voor het desbetreffende onderdeel stelt Kerk in Actie materiaal en thema’s beschikbaar.
De belangrijkste activiteiten zijn:
- Aandacht schenken aan de Campagne gedurende de 40-dagen tijd.
- Het verzorgen van de publicaties de media rond de 5 zendingscollecten.
- Paasgroetenactie.
- Inzamelen en verkoop van postzegels en kaarten (Annie de Lange).
- Voedselbank.
- Project Zambia.
Voor informatie: Gerri Harsevoort, tel. 361823 en Marjolein Petter, tel. 361718.

terug
 
 
NIEUWSBRIEF
 
JAARTHEMA

Duurzaamheid 
 
 
Van de cathechisanten

Stukjes die de catechisanten hebben opgestuurd in deze, ook voor hen, onzekere tijd.

Klik hier
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.