Protestantse Gemeente Giethoorn

 
Catechesegroep

Uitje van de catechesegroep

Escaperoom in Paasloo op 30 juni 2022

Bekijk alle foto's
 
1e officiële dodenherdenking in Giethoorn 2022

Aan de gevallenen werd de laatste eer betoond door onder meer een kranslegging bij het nieuwe monument, het spelen van de last post en twee minuten stilte. Kunstenares Verleun die het monument maakte sprak enkele woorden, net als voorzitter Gerrit Kiekebos van de Stichting 4 en 5 mei en Femmie Woltman. Ook enkele kinderen van basisschool de Punter lazen een gedicht voor en hielpen bij de kranslegging. 
De avond werd georganiseerd door Stichting 4 en 5 mei-viering Giethoorn.
           
           De foto's zijn gemaakt door dhr. Sorel.

UItleg over het monument door Harriet Verleun

Gedichten van leerlingen groep 8 OBS de Punter

Indrukwekkend verhaal van Femmy Woltman


 

Bekijk alle foto's
 
Paasproject Kindernevendienst

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 26 september 2021

Op 26 september vierden wij onze startzondag. Thema: “Van U is de toekomst”. Na 1,5 jaar konden we de Eredienst weer in de kerk vieren! Gezamelijk brachten we de attributen vanuit het Centrum terug de kerk in!

Bekijk alle foto's
 
Gezamenlijke dienst 29 augustus 2021

De gezamenlijke dienst werd gehouden in de schuur van de fam. Smit aan de Jonenweg. Tussen de tractors werd o.l.v. De Bazuin uit de Wetering e.o. een mooie dienst gehouden waarin we zagen hoe de vaten water in wijn werd veranderd! 
 

Bekijk alle foto's
 
foto's kerk

Bekijk alle foto's
 
2020 Advent

Liturgische bloemschikking
“Het Goede Leven, bloeien in Gods Licht”. De Adventsschikking bestaat uit een open schaal, opgebouwd uit driehoekjes van bamboe of riet. Deze schaal wordt op vier pijlers geplaatst door middel van vier flessen. De driehoekjes staan symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens. Het getal vier verwijst naar de vier adventszondagen en de vier windrichtingen. De schaal staat symbool voor de plek waar je wieg of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je door de komst van Jezus Christus dat Goede Leven mag ervaren en tot bloei mag komen in Gods Licht.

Bekijk alle foto's
 Tentdienst 28 augustus 10.30 uur
Deze bijzondere dienst wordt gehouden in de feesttent op de grote parkeerplaats achter de plaatselijke supermarkt in Giethoorn. Voorganger in deze dienst is ds. Klaas van de Kamp uit Kampen en wordt geheel in de streektaal (Gieters) gehouden. Muzikale begeleiding wordt o.a. verleend door plaatselijke zangers uit Giethoorn e.o..
Het thema van de dienst is: Ie mun fissn aj wat fangen wölln.
U bent van harte welkom!
Zet de datum alvast in uw agenda en volg verdere publicaties in de diverse streek- en huis aan huis bladen.
De tentdienst commissie.

 
Open Monumentendag zaterdag 10 september
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Open Monumenten Dag op 10 september as.
De kerk staat dan open voor iedereen die een kijkje wil nemen. Om de dag meer invulling te geven is ons voornemen om bij het Centrum een aantal activiteiten te organiseren waardoor het nog aantrekkelijker wordt om de kerk te gaan bekijken. Denk bijvoorbeeld aan een markt waar van alles te koop is, zoals boeken, kunst en porselein maar waar ook leuke activiteiten voor o.a. de kinderen te doen zijn. De opbrengst is voor de nieuwe beeld & geluidsinstallatie.

 
Online kerkdiensten

De livestream van de kerkdiensten komt automatisch online.
Als u op onderstaande link klikt kunt u zien wat u doen moet om deze dienst live te volgen.


livestream