PKN
Protestantse Gemeente Giethoorn
 
informatie voor gemeenteleden informatie voor gemeenteleden 


Huwelijk

Trouwen is een feestelijke dag. Op dat feest zijn jullie ook van harte welkom in de Protestantse Kerk om daar de zegen van God te ontvangen over je huwelijk. Voor jullie huwelijksdienst kun je contact opnemen de predikant van onze gemeente. Tijdens  de vacaturetijd kunnen jullie  overleggen met de scriba de heer
H. Besselse.
Een predikant van elders mag natuurlijk ook voorgaan. Voor het vastleggen van de kerkruimte dien je contact op te nemen met de koster van de kerk.

 

Overlijden

Een overlijden is ingrijpend, een waardig afscheid belangrijk. Wanneer men wenst dat de predikant de uitvaartdienst leidt, dan graag contact met hem opnemen of, tijdens de vacaturetijd, met de scriba de heer H. Besselse.
Omdat wij gewend zijn de overleden gemeenteleden te noemen in de eredienst wordt het zenden van een rouwbrief naar de scriba op prijs gesteld.

HET WITTE STEENTJE

In openbaring 2 vers 17b staat geschreven;
Wie overwint, zal Ik van het verborgen manna geven;
En Ik zal hem een wit steentje geven, en op dat steentje staat een
nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij alleen.
Naar aanleiding van deze tekst willen we de overledenen in onze gemeente een aards wit steentje geven met de doopnaam, de geboortedatum en sterfdatum erop dat we in de uitvaartdienst voor in de kerk op het gedachtenisplaatje leggen. Wanneer de herdenkingsdienst elders heeft plaatsgevonden, worden de nabestaanden voor de daaropvolgende zondag uitgenodigd in de eredienst om dan het witte steentje bij te leggen op het gedachtenisplaatje, als men dat op prijs stelt. De steen met de naam zal  tot aan de dienst  van de laatste zondag van het kerkelijk jaar daar blijven liggen. Zoals we een kaars branden voor de overledenen aan het eind van het kerkelijk jaar, zo geven we aan het begin van het kerkelijk jaar de steentjes met de aardse naam aan familieleden terug, wetende dat het niet een einde is maar een nieuw begin met een nieuwe naam.
                               HEER HERINNER U DE NAMEN

 
Duurzaamheid Duurzaamheid

Dit jaar staat ons kerkenwerk in het kader van het thema ‘duurzaamheid.’ Als je God wilt eren in je leven, moet je ook zijn Schepping niet vervuilen en beschadigen. Vanuit christelijk oogpunt heeft ‘duurzaamheid’ dus alles met rentmeesterschap te maken. Een rentmeester beheert een landgoed in opdracht van zijn heer. Hij weet dat verantwoordelijk is voor wat er met dat land gebeurt. Hij is verantwoording schuldig aan zijn heer over hoe hij is omgegaan met de mensen en met de natuur. En terwijl politici vaak slechts kijken naar de volgende regeringsperiode (4 jaar), moet de christen veel verder kijken. Ook toekomstige generaties moeten nog van deze Schepping kunnen genieten. Er is dus alle reden om niet alleen aan je eigen behoeften en je eigen gemak te denken, maar ook aan het voortbestaan van deze aarde.
 
Het thema ‘duurzaamheid speelt daarop in. Er hangen veel vragen mee samen. Hoe zuinig leven wij? Zouden we met minder grondstoffen toe kunnen? Welke gewoontes zijn vervuilend en slecht voor het milieu? Zijn wij in staat die gewoontes af te zweren? Soms is er met een kleine aanpassing al een grote milieuwinst te krijgen. In onze gemeente zal het vooral om bewustwording gaan. Daarin staan we niet alleen. We doen het samen met de doopsgezinden, maar ook met veel andere dorps- en streekgenoten die de aarde een warm hart toe dragen. ‘Duurzaamheid’ is een thema dat in de hele samenleving veel belangstelling trekt. Maar wij willen daar ook vanuit een christelijk uitgangspunt over nadenken: het vertrouwen op en de liefde voor God de Schepper!
We willen iedereen oproepen mee te helpen om een bewustwordingsproces op gang te brengen.
- Ten eerste de muurkrant:
In de kerk staat een grote ideeënbus, waarin iedereen zijn of haar idee over duurzaam produceren/consumeren kan doen. Ook mag u artikelen uit kranten en tijdschriften verzamelen die over duurzaamheid gaan. Vervolgens zou er een avond belegd kunnen worden, waarop de artikelen worden geordend in bijvoorbeeld vijf categorieën. Hier kunnen dan evenveel groepjes mee aan de slag. De groepjes kunnen de artikelen dan proberen te vertalen naar een activiteit die concreet ondernomen kan worden. We willen deze avond in het voorjaar (maart-mei) houden.
- Wat betreft het recyclen:
In de consistorie in de kerk staat ook een oude verfbak voor oude mobieltjes.
Vraag uw ouders/grootouders eens of ze nog mobieltjes hebben die weg kunnen!
- De Doopsgezinde Gemeente heeft een kledingactie.
Daarvoor kunnen oude schoenen ingezameld worden. Ook wordt er babykleding en speelgoed ingezameld. Dit gaat naar bijvoorbeeld een weeshuis in Polen. De rest gaat naar noodhulp. Heeft u kleding over die nog goed draagbaar is? Dan kan deze kleding naar de voedselbank in Steenwijk. Marjolein Petter en Gerrie Harsevoort nemen uw kleding graag in ontvangst.
 
De Eendracht De Eendracht

In Dwarsgracht ligt al jarenlang een tjalk die door het jongerenwerk in Apeldoorn gebruikt werd voor uitstapjes en reizen. De zeilboot met motor kan nu ook door onze gemeente gebruikt worden. 
De jeugd kan er mee varen, maar ook andere groepen in de gemeente kunnen er uitstapjes mee gaan maken. We zijn op zoek naar iemand binnen of  buiten de kerk die het leuk vindt om als aanspreekpunt voor dit schip te willen fungeren, indien nodig wat lichte onderhoudswerkzaamheden kan verrichten en ook als schipper wil optreden. Deze taken kunnen uiteraard ook door meer mensen ingevuld worden. Samen een boot onderhouden kan ook een leuk project zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Kiekebos, tel. 362130 of Henri Smit, tel. 361510.

 
Wijkindeling Wijkindeling

Wijkindeling van de PGM Giethoorn

WIJK 1 (Noord-West en Polder)  Vacant
 
Appensteeg
Molenweg

Beulakerweg oneven 1-123 (tot de Deukten)
Beulakerweg even 2-108
Jan van Nassauweg
Kapelweg
Kanaaldijk

Sleedoorn
Hazelaar
Brem

Vlier
Steenwijk
 
WIJK 2 (Noord-Oost)  Petra van Wieringen tel.nr: 851414
  
Kerkweg
Brink

Veldweg
Sportlaan
De Berken
De Elzen

De Wilgen
Essendreef
Ds. J.J. Ketstraat, inclusief Zonnewiede
Meester Hofstraat

Meester K. Hoekstraweg
Zwartsluis


WIJK 3 (Dwarsgracht en Zuid-West)  Minie Kruider tel.nr: 362728
 
Dwarsgracht

Dwarsgracht-Oost
Oude Kerkweg
Jonenweg
Vosjacht
Van der Gootplantsoen
Cornelisgracht
Eendrachtsplein (boven de spar)
Bartus Warnersweg
Langesteeg                                                                                                                               

Ds. T.O. Hylkemaweg
 
WIJK 4 (Zuid)  Jan Smit tel.nr: 362707
 
Beulakerweg oneven vanaf 125
Beulakerweg even vanaf 110

Binnenpad
Zuiderpad

 

 
 
Online kerkdiensten

De livestream van de kerkdiensten komen automatisch online.
Als u op onderstaande link klikt kunt u zien wat u doen moet om deze dienst live te volgen.


livestream

 
 
Zondagsschool

U kunt een video van de zondagsschool online bekijken via deze link: https://youtu.be/sv4YrD1aeIQ
 
 
NIEUWSBRIEF
 
Van de cathechisanten

Stukjes die de catechisanten hebben opgestuurd in deze, ook voor hen, onzekere tijd.

Klik hier
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.